ภาพกิจกรรม

  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

  โดย  สพฯ ปราจีนบุรี

   

    วันทื่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. คุณศลิษา เทพฉิม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ มอบหมายให้ คุณวราพร แปลงสาร หัวหน้าบริหารงานทั่วไป คุณวันดี อาดี นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สำนักสงฆ์วัดป่าหนองกะเรียน ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

15
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)