ภาพกิจกรรม

  โครงการบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

  โดย  สพฯ ปราจีนบุรี

   

    วันทื่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คุณศลิษา เทพฉิม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ มอบหมายให้ คุณวราพร แปลงสาร หัวหน้าบริหารงานทั่วไป คุณวันดี อาดี นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ ได้จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร ที่ให้หน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่ามีจิตอาสา โดยครั้งนี้ได้ไปปลูกต้นไม้ ณ สำนักสงฆ์วัดป่าหนองกะเรียน ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

20
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)