ภาพกิจกรรม

  โครงการจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ”

  โดย  แรกรับฯ หญิงบ้านปรานี

   

    วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร นำโดยนางสมจิตร จันทร์ทอง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่โดยรอบบริเวณภายนอกอาคารสถานควบคุม ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)