ภาพกิจกรรม

  พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เข้าจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนสถานแรกรับฯ บ้านปรานี

  โดย  แรกรับฯ หญิงบ้านปรานี

   

    วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับวิทยากร พล.ร.ต.ดร. วิษณุสรรค์ ศรีแก่นจันทร์ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ามาบรรยายให้ความรู้ แก่เด็กและเยาวชนสถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานีร่วมกับศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ในหัวข้อเรื่อง “ความสำคัญของวันวิสาขบูชา”

3
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)