ภาพกิจกรรม

  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการและเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE และร่วมจัดบูธชมรมฯ

  โดย  สพฯ ปราจีนบุรี

   

    วันทื่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. คุณศลิษา เทพฉิม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ มอบหมายให้คุณวันดี อาดี นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯปราจีนบุรี ได้เดินทางไปสถานพินิจฯสระบุรีเพื่อร่วมต้อนรับคณะกรรมการและเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE และร่วมจัดบูธชมรมฯ โดยมีการแสดงของเยาวชนแต่ละสถานพินิจฯเพื่อต้อนรับคณะกรรมการฯอย่างอบอุ่น ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระบุรี

25
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)