ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 และที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2562

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


         วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ และที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง (คำสั่ง หน.คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา (คำสั่ง หน.คสช.ที่ ๓๐/๒๕๕๙)

         โดยมีนางสุภาภรณ์ ชมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ ศอ.กต.เลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร27
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)