ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ (ตามคำสั่งพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ 42/2562 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน) ณ ห้องประชุมพินิจ 1     ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านต่าง ๆ ควบคู่กับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่ถูกต้องเหมาะสม 

สำหรับประเภทการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย การแข่งขันทักษะฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทักษะช่างเชื่อมโลหะ ทักษะช่างปูกระเบื้อง การแข่งขันบาริสต้า การแข่งขันช่างตัดผมชาย การแข่งขันขยายพันธุ์พืช การประกวดนวัตกรรมช่างพินิจจิตอาสา กิจกรรมแนะแนวอาชีพ และนิทรรศการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็กและเยาวชน โดยรอบคัดเลือกจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 1 จังหวัดสมุทรปราการ และรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ 26
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)