ภาพกิจกรรม

  อาจารย์และนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 4 เข้าจัดกิจกรรม

  โดย  แรกรับฯ หญิงบ้านปรานี

   

    วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 8 ราย นำโดย พ.ต.ท.ธนันวัฒน์ ธีรพัฒน์ชญากุล อาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้ามาจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน โดยให้คำปรึกษา แนะนำ สอนทักษะชีวิต และทักษะการดำเนินชีวิตในสังคม หลังจากได้รับการปล่อยตัว

Line Break (Shift + Enter)