ภาพกิจกรรม

  ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานแรกรับฯ บ้านปรานี

  โดย  แรกรับฯ หญิงบ้านปรานี

   

    วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเข้าร่วมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อเก็บคะแนนระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี (ต้นแบบระดับเงิน) วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเข้าร่วมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อเก็บคะแนนระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ เรือนจำกลางนครปฐม (ระดับดีเด่น) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเข้าร่วมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อเก็บคะแนนระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา (รักษามาตรฐานพร้อมที่จะเป็นต้นแบบ ในระดับเงิน ปีที่ 1)

4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)