ภาพกิจกรรม

  ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  โดย  แรกรับฯ หญิงบ้านปรานี

   

    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)