ภาพกิจกรรม

  กรรมการสงเคราะห์ ลำปาง เยี่ยมให้กำลังใจเด็ก

  โดย  สพฯ ลำปาง

   

    ♥พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ♥ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลำปางและคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างฝึกอบรม ที่ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 7 โดยได้รับการต้อนรับจาก นางฉอ้อน สวยรูป ผ.อ.ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 7 พร้อมกันนี้ยังได้นำของใช้ส่วนตัวและขนม ไปมอบให้เด็กและเยาวชนเพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกอบรม และพบปะพูดคุยถึงความก้าวหน้าของการฝึกอบรมและแนะแนวทางด้านการเรียนและอาชีพให้เด็กและเยาวชนภายหลังได้รับการปล่อยตัว ต่อไป ♥We serve with love and care♥♥

No such directory
Line Break (Shift + Enter)