ภาพกิจกรรม

  โครงการสมาธิเพื่อพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน “หลักสูตรจุลลสาสมาธิ” ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2562 – 30 กรกฎาคม 2562

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    วันนี้ (วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562) นายนิรันดร์ ควรรักษ์เจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมาธิเพื่อพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน “หลักสูตรจุลลสาสมาธิ” ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2562 – 30 กรกฎาคม 2562 โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ ผู้พิพากษาสมทบและคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ผู้แทนผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ผู้แทนผู้อำนวยการ คุมประพฤติจังหวัดสงขลา ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 และคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีเด็กและเยาวชนชายที่นับถือศาสนาพุธ เข้าร่วมจำนวน 80 คน

11
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)