ภาพกิจกรรม

  ประชุมกรรมการสหวิชาชีพเด็กและเยาวชน

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสหวิชาชีพบุคคลภายนอก และคณะกรรมการสหวิชาชีพที่มิใช่บุคคลภายนอก จำนวน 4 คน โดยมียอดเด็กและเยาวชนที่เข้าประชุมเพื่อพิจารณา จำนวน 16 คน

4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)