ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  โดย  แรกรับฯ ชายบ้านเมตตา

   

    ศูนย์แรกรับฯ บ้านเมตตา สถานพินิจฯ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 41 พรรษา 4 มิถุุนายน 2562 โดยนางปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ เป็นประธานเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพร

11
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)