ภาพกิจกรรม

  การตรวจค้นจู่โจม สถานพินิจและคุ้มครองเด้กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    วันนี้ (วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา จำนวน 7 คน เข้าทำการตรวจค้นจู่โจม ภายในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา การจู่โจม ไม่พบสิ่งของต้องห้ามแต่อย่างใด

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)