ภาพกิจกรรม

  คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2559-2562 ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา นำเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็ก และเจ้าหน้าที่ บำเพ็ญประโยชน์

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    วันนี้ (วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562) คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2559-2562 ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา นำเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็ก และเจ้าหน้าที่ บำเพ็ญประโยชน์ โดยการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ วัดบางดาน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)