ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น

  โดย  สพฯ น่าน

   

    เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน นำโดยนายสุพจน์ ศรีภูมี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น ณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา" อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยมีนักเรียนเข้ารับคำปรึกษา แนะนำและเสริมทักษะชีวิต จำนวน 25 คน

No such directory
Line Break (Shift + Enter)