ภาพกิจกรรม

  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพบปะสภากาแฟยามเช้า ประจำเดือน มิถุนายน 2562

  โดย  สพฯ อุทัยธานี

   

    ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 นายมนูญ ทองผุด ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุทัยธานี รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพบปะสนทนายามเช้า สภากาแฟจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ของทุกภาคส่วน ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธาน เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้

4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)