ภาพกิจกรรม

  โครงการเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

  โดย  สพฯ อุทัยธานี

   

    เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นายมนูญ ทองผุด ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ร่วมจัดโครงการเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการให้กำลังใจเด็กและเยาวชน ที่ถูกควบคุมที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นต่อไป ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)