ภาพข่าว

  การทบทวนแนวทางการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ IRC

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา9.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ IRC ภายใต้กิจกรรมที่ 2การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ IRC โครงการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 โดยมีวัถตุประสงค์เน้นการทบทวนแผน Life Plan       การสร้างเป้าหมายชีวิต การดูแลเด็กและเยาวชนตามแนวคิด Good Life Model พร้อมการกำกับแผนติดตามหลังปล่อยเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ   และได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีบรรยายพิเศษในหัวข้อ ทิศทางการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยมี ผู้รับผิดชอบโครงการนักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 35 คน ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

 


37
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)