ภาพกิจกรรม

  โครงการ 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา

  โดย  สพฯ สระบุรี

   

    วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมลงพื้นที่สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อบรรยายให้ความรู้ในด้านกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน กฎหมายเบื้องต้น การป้องกันตนเองในเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ / ยาเสพติด และการกระตุ้นให้มีความซื่อสัตย์ ให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการ 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา ณ โรงเรียนหนองแซงวิทยา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 41 ราย

10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)