ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนการพิจารณาคดี เยาวชนประกันตัวชั่วคราวและผู้ปกครอง

  โดย  สพฯ สระบุรี

   

    วันที่ 6 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนการพิจารณาคดี เยาวชนประกันตัวชั่วคราวและผู้ปกครอง โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานคดีและสถานแรกรับฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เด็ก/เยาวชนและผู้ปกครอง ในการนี้มีเด็ก/เยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 3 ครอบครัว

3
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)