ภาพกิจกรรม

  มูลนิธิบ้านพระพร (พันธกิจเรือนจำคริสเตียน) จัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน

  โดย  แรกรับฯ หญิงบ้านปรานี

   

    วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากมูลนิธิบ้านพระพร จำนวน 3 ราย โดยมีกิจกรรมดังนี้ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ ยิ่งให้ยิ่งมีความสุข” และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เล่นดนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและปรับเปลี่ยนความคิดให้กับเด็กและเยาวชนและเพื่อให้เด็กและเยาวชนผ่อนคลายความเครียดจากการถูกควบคุมตัวอยู่ภายในสถานควบคุม

4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)