ภาพข่าว

  กรมพินิจ ฯ ตรวจเยี่ยม สพ. สระแก้ว

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมคณะ เดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมประชุมหารือเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ในการนี้ได้เดินทางไปให้กำลังใจ นายกฤติยาคม พรหมทอง ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ และครอบครัว ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 22/2558 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายพิชิตชัย ธาดำรัส พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสถานพินิจฯ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเดียวกันนี้ด้วย ณ วัดหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

18
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)