ภาพข่าว

  การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการและการประสานงานโครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมที่ปรึกษาโครงการและคณะทำงานด้านวิชาการและการประสานงานโครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน สำหรับบุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNICEF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกำหนดหลักสูตร เนื้อหา รูปแบบและวิธีการนำเสนอที่บรรจุในหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

14
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)