ภาพข่าว

  บันทึกเทปรายการ "เดินหน้าประเทศไทย”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติสัมภาษณ์เพื่อบันทึกเทปรายการ "เดินหน้าประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ ในหัวข้อ แนวคิดในการสร้างเว็บไซต์ Change to Chance” ของเยาวชนชายบ้านอุเบกขาที่ชนะเลิศการประกวดโครงการ Generation Unlimited Youth Challenge เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม และหัวข้อ การสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์และกิจกรรมอื่นของเยาวชนที่เคยก้าวพลาดณ สำนักผู้ตรวจราชการกรม ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกำหนดออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป


19
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)