ภาพข่าว

  การประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่๒๐ ปี ๒๕๖๒ “Seamless Comprehensive Health Care in Addiction Treatment”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

     วันที่  กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่๒๐ ปี ๒๕๖๒ “Seamless Comprehensive Health Care in Addiction Treatment” โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธานในพิธี ในการนี้นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯที่ได้เป็นสถานฟื้นฟูที่ผ่านการต่ออายุการรับรอง (Re-accreditation) จำนวน ๑๕ แห่ง แบ่งเป็น ศูนย์ฝึกและอบรมฯ ๓ แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านอุเบกขา, เขต  ขอนแก่น และเขต ๑๑ ลพบุรี และเป็นสถานพินิจฯ ๑๒ แห่ง ประกอบด้วย สถานพินิจฯจังหวัดกาญจนบุรี, จันทบุรี, เชียงราย, เชียงใหม่, นครสวรรค์, บุรีรัมย์, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, ร้อยเอ็ด, ราชบุรี, สตูล และอุบลราชธานี

      นอกจากนี้ยังมีศูนย์ฝึกและอบรมฯ อีก ๓ แห่ง ได้เป็นสถานฟื้นฟูที่ผ่านการรับรองคุณภาพ (Accreditation) ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา, เขต ๘ สุราษฎร์ธานี และเขต ๙ สงขลา ณ ห้องแกรนด์ไดมอนต์บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีกองพัฒนาระบบสุขภาพเด็กและเยาวชนเป็นผู้ประสานงานและลงเยี่ยมในหน่วยงานที่ผ่านการรับรองทั้ง ๑๘ แห่ง


64
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)