ภาพกิจกรรม

  //**//จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน (๑ สถานพินิจ ๖ สถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒//**//

  โดย  สพฯ สุโขทัย

   

    เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถานพินิจฯ สุโขทัย จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน (๑ สถานพินิจ ๖ สถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ตำบลเมืองสวรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย//**//นักเรียนสนุกสนานกับกิจกรรมพร้อมได้รับแนวคิดที่ดีกับชีวิต//**//

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)