ภาพกิจกรรม

  โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2562”

  โดย  สพฯ สุรินทร์

   

    โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2562” เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ได้รับเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จัดโดยศาลจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

No such directory
Line Break (Shift + Enter)