ภาพกิจกรรม

  สพ.อุดรธานี

  โดย  สพฯ อุดรธานี

   

    เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา พันจ่าอากาศตรีรพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดอุดรธานีต้อนรับท่านกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 2) ได้ติดตามการดำเนินงาน ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี และเข้าเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ในการบำบัด แก้ไข เด็กและเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี

12
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)