ภาพกิจกรรม

  //**//จัดกิจกรรม “ปรึกษาชิดใกล้ ห่างไกลการกระทำผิด” ประจำปี ๒๕๖๒//**//

  โดย  สพฯ สุโขทัย

   

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถานพินิจฯ สุโขทัยโดยนางลดาวัลย์ ปั่นเงิน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ สุโขทัยร่วมกับคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ จัดกิจกรรม “ปรึกษาชิดใกล้ ห่างไกลการกระทำผิด” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถานพินิจฯ สุโขทัย โดยการเชิญคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ เข้าให้คำปรึกษา แนะแนวเส้นทางชีวิต การดำเนินชีวิตพร้อมรับทราบปัญหาและช่วยกันหาทางแก้ไขร่วมกันให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมตัวอยู่ที่สถานพินิจฯ สุโขทัย ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางจุฑารัตน์ ศรีปุงวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ รุ่นที่ ๕ เข้าให้คำปรึกษาแก่เด็กๆ//**//ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สละเวลา//**//

7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)