ภาพกิจกรรม

  ตรวจราชการครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒

  โดย  สพฯ นครนายก

   

    เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าตรวจราชการ (กรณีปกติ) รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก โดยมี นางสุภาภรณ์ ชมชัย ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การตอนรับซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติต่อไป

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)