ภาพข่าว

  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมนายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ (๑) นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (๒) นางณัฐภัสสรสุนทรฐณะวัฒน์   รองอธิบดีกรมพินิจฯ (๓) นำคณะผู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร  และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จากนั้น เวลา ๐๙.๐๐ คณะผู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร


35
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)