ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ รับรางวัลสุดยอดเกียรติยศตำรวจไทย ประจำปี 2561

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย โดยนายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมฯ จัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดเกียรติยศตำรวจไทย ประจำปี 2561 โดยศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ อดีต กรรมการ ปปช. และ พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัล ในการนี้ ศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 หรือ ศอ.กต. สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ได้รับรางวัลสุดยอดเกียรติยศตำรวจไทย ประจำปี 2561 สาขาหน่วยงาน/บุคคลในกระบวนการยุติธรรม จากผลงาน “การจัดระเบียบสังคม จับกุมสถานบริการเพื่อป้องกันและปราบปรามแหล่งบ่มเพาะปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนตลอดระยะเวลา 5 ปี” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม และประชาชนที่สนับสนุนงานด้านกระบวนการยุติธรรม และมีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลและร่วมงานในครั้งนี้ด้วย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารพุทธวิชชาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพฯ

22
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)