ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการทั่วไป ครั้งที่ 3/2562 โดยที่ประชุมได้หารือถึงการจัดการแข่งขันความเป็นเลิศทางทักษะวิชาการ ปี 4 หัวข้อ "เยาวชนรุ่นใหม่ วิชาการก้าวไกล หัวใจจิตอาสา" ซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ การวาดภาพระบายสี การเขียนเรียงความ การคัดลายมือ การกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันหุ่นยนต์บีม และการทำหนังสั้น การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ 1 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

11
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)