ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ ร่วมงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จเป็นองค์ประธานในงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 41 พรรษา 3 มิถุนายน 2562 และเพื่อให้สตรีไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็น วันสตรีไทยและตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท หน้าที่และคุณค่าของตน ตามกระแสพระราชดำรัช 4 ประการ อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดค่านิยมในสังคม มีเจตคติยอมรับบทบาท ความสามารถ และคุณค่าของสตรีไทย          

​ในการนี้ นางณัฐภัสสร  สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ งานดังกล่าวจัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์


10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)