ภาพข่าว

  การประชุมมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจฯ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมวิสามัญประจำปี 2562  ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณาการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ โครงการกอล์ฟการกุศล เพื่อเป็นการหารายได้สนับสนุนมูลนิธิฯ อันจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนได้รับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูก่อนกลับคืนสู่สังคม และพิจารณาหลักเกณฑ์ความจำเป็นเร่งด่วนในการนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ  

ในการนี้ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายสิระ เจนจาคะ สมาชิก​สภา​ผู้แทน​ราษฎร​และกรรมการผู้จัดการ บริษัทบ้านทรงไทย แจ้งวัฒนะ จำกัด และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)