ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

  โดย  สพฯ อุบลราชธานี

   

    เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สถานพินิจ ฯ จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ให้กับเด็กในสถานแรกรับ รวม 332 คน โดยมี นายอรุณ ชัยกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรม, คณะผู้พิพากษาสมทบ, ผอ.ศฝ.เขต 5,ผอ.สพ.ศรีสะเกษ พร้อม คณะ ,คณะเจ้าหน้าที่จาก สพ.อุบลราชธานี/จ.อำนาจเจริญ/จ.ยโสธร พร้อมด้วยคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี/จ.ศรีสะเกษ/อำนาจเจริญ/ยโสธร

No such directory
Line Break (Shift + Enter)