ภาพกิจกรรม

  ผู้ว่าราชการ จ.อุบล ฯ เข้าเลื้ยงอาหารเด็กใน สถานพินิจฯจ.อุบลฯ

  โดย  สพฯ อุบลราชธานี

   

    เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ จ.อุบลราชธานี รวม 347 คน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำโดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด ,นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภสิทธิ์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ,นางอภิญญา ชมพูมาศ พมจ.จังหวัดอุบลราชธานี ,สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ,สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์ จังหวัดอุบลราชธานี,หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการสงเคราะห์จังหวัดอุบลราชธานี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)