ภาพกิจกรรม

  ต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี

  โดย  สพฯ ยะลา

   

    เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายศรายุธ ทองขวิด ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสิริรักษ์ โรจน์วณิชยา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางมณีรัตน์ แสงคงทอง เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมต้อนรับนายประยุทธ์ จันโอชา ท่านนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)