ภาพกิจกรรม

  ลงแขกดำนา “ปลูกวันแม่รำลึกพระคุณพ่อ”

  โดย  สพฯ อุทัยธานี

   

    เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายมนูญ ทองผุด ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรม “ปลูกวันแม่รำลึกพระคุณพ่อ” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้การน้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)