ภาพกิจกรรม

  ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

  โดย  สพฯ ยะลา

   

    เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายศรายุธ ทองขวิด ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสิริรักษ์ โรจน์วณิชยา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์ต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

15
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)