ภาพกิจกรรม

  บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

  โดย  สพฯ ภูเก็ต

   

    วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ข้าราชการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

No such directory
Line Break (Shift + Enter)