ภาพกิจกรรม

  โครงการกิจกรรมวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562

  โดย  สพฯ ภูเก็ต

   

    วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางสาวนิตยา แสงศรี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมโครงการกิจกรรมวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเทิดพระเกียรติและสดุดีพระกรณียกิจ รวมถึงการแสดงความสำนึก ในพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลแรงงานภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

No such directory
Line Break (Shift + Enter)