ภาพกิจกรรม

  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

  โดย  สพฯ ภูเก็ต

   

    วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 06.30 น. นางสาวนิตยา แสงศรี ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

No such directory
Line Break (Shift + Enter)