ภาพกิจกรรม

  สถานพินิจฯ จังหวัดพิจิตร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวัยแม่แห่งชาติ

  โดย  สพฯ พิจิตร

   

   

16
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)