ภาพกิจกรรม

  //**//จัดโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒//**//

  โดย  สพฯ สุโขทัย

   

    เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถานพินิจฯ สุโขทัยเข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย จัดโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย (หนองบึงมูล) อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเด็ก เยาวชน พร้อมครอบครัว ในหัวข้อ “เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว”//**//เด็กๆ และผู้ปกครองได้รับความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน//**//

8
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)