ภาพกิจกรรม

  //**//รับการตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒//**//

  โดย  สพฯ สุโขทัย

   

    เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถานพินิจฯ สุโขทัยโดยนางลดาวัลย์ ปั่นเงิน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ สุโขทัยพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รับการตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ณ สถานพินิจฯ สุโขทัย พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานและแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งมีนายศักดิ์ชัย ค้ำชู ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบในการตรวจราชการในครั้งนี้/*// ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมได้รับคำแนะนำและชี้แจงในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี/**/

10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)