ภาพกิจกรรม

  //**//จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน (๑ สถานพินิจ ๖ สถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒//**//

  โดย  สพฯ สุโขทัย

   

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถานพินิจฯ สุโขทัย จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน (๑ สถานพินิจ ๖ สถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย//**//นักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นอย่างดี//**//

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)