ภาพกิจกรรม

  //**//เข้าตรวจค้น จู่โจม หาสิ่งของต้องห้าม//**//

  โดย  สพฯ สุโขทัย

   

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถานพินิจฯ สุโขทัยโดยนางลดาวัลย์ ปั่นเงิน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ สุโขทัยร่วมกับเรือนจำจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย กำหนดเข้าตรวจค้น จู่โจม หาสิ่งของต้องห้าม ยาเสพติด อาวุธหรือสิ่งของอื่นใดที่ไม่อนุญาตให้มีไว้ในสถานที่ควบคุมเด็กและเยาวชนเพื่อมิให้มีสิ่งของต้องห้าม อาวุธหรือสิ่งที่อาจใช้เป็นอาวุธและสารเสพติดในสถานที่ควบคุม รวมทั้งตรวจปัสสาวะเด็กและเยาวชนเพื่อหาสารเสพติดและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการรักษาความปลอดภัยของสถานควบคุมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง/*//ผลจากการตรวจ..ไม่พบสิ่งของต้องห้ามแต่อย่างใด/**/

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)